تفاوت APC و UPC

آشنایی با تفاوت تکنولوژی APC و UPC در فیبر نوری

/apc-upc

جالب و در عین حال لازم است بدانید که فیبر نوری به کار گرفته شده در مودم فیبر نوری به منظور کانکتورایز شدن نیازمند صیقل خوردن برای دستیابی به شکل دقیق می باشد. این فرآیند را در اصطلاح تحت عنوان پالیش نامگذاری می کنند. عبارات APC و UPC بیانگر نوع پالیش فیبر نوری هستند.در این مقاله به مقایسه APC با UPC و بررسی تفاوت APC و UPC میپردازیم.