قیمت access point

اکسس پوینت میکروتیک

/mikrotik-access-points

اکسس پوینت های میکروتیک که آن ها را تحت اختصاراتی نظیر AP یا WAP نیز نامگذاری می کنند، به دسته ای از تجهیزات بی سیم موجود در شبکه های کامپیوتری اطلاق می گردند که عملکردی مشابه عملکرد سوئیچ در شبکه های کابلی را از خود به نمایش می گذارند. بدین ترتیب کاربران می توانند با استفاده از اکسس پوینت های میکروتیک به اتصال چندین سیستم کامپیوتری از طریق شبکه های وایرلس اقدام نمایند.