نصب میکروتیک روی ماشین مجازی

آموزش نصب میکروتیک روی VM Ware Workstation

/installation-mikrotik-on-vm-ware-workstation

در این قسمت از آموزش میکروتیک به آموزش نصب میکروتیک روی VM Ware Workstation خواهیم پرداخت. برای نصب میکروتیک روی VM Ware Workstation در گام نخست باید به دانلود ماشین مجازی و سیستم عامل میکروتیک و نصب آن بپردازیم. پس از انجام این کار باید نسبت به نصب سیستم عامل میکروتیک بر روی ماشین مجازی نصب شده اقدام کنیم.