نصب و راه اندازی ویپ

لزوم انتقال مکالمات بر بستر ویپ VOIP در دنیای امروز

/voip-technology

جالب است بدانید که سیستم های ویپ در بستر آی پی یا شبکه راه اندازی شده و صدا را انتقال می دهند. در واقع در چنین شرایطی انتقال صدا در بستر اینترنت یا شبکه به صورت دیجیتالی و به شکل مجموعه ایاز صفرها و یک ها صورت می پذیرد.