همکاری ویدیویی

رشد صعودی استفاده از هوش مصنوعی در همکاری های ویدیویی

/ai-in-video-conference

هوش مصنوعی تجهیزات همکاری ویدئویی را تقویت می کند، به ما این امکان را می دهد تا بهره وری جلسات اداری خود را افزایش دهیم، فناوری ترجمه را بهبود می بخشد و در نهایت به ما کمک می کند تا با شرکا، مشتریان و سایر کسب و کارها در سراسر جهان، به شکل بهینه تری تعامل کنیم.