گرند استریم

معرفی و دسته بندی انواع مراکز تماس تحت شبکه گرنداستریم

/grandstream-ip-pbx

مراکز تماس تحت شبکه گرنداستریم سیستمی مرکزی است که با به کارگیری پروتکل­های اینترنتی به برقراری ارتباط میان کاربران یک شبکه تلفنی می­پردازد. این دسته از سیستم­ها راه حل­هایی مناسب برای آن دسته از شرکت­هایی محسوب می­شوند که کارمندان آن­ها بسیار از تلفن استفاده کرده و یا مشتریان آن­ها به منظور برقراری ارتباط با شرکت و پیگیری امورشان ناچار به استفاده از تماس تلفنی هستند.