Trunk

Time Limitation چیست؟ | آموزش محدودسازی زمان مکالمات در ایزابل

/time-limitation

به طور کلی می توان گفت که ایجاد محدودیت روی زمان مکالمات بر روی تلفن های VOIP دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد و ما قصد داریم در این مقاله بیشتر در این خصوص با شما صحبت کنیم و اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم. با ما در ادامه همراه باشید.