ip phone

معرفی و دسته بندی تلفن های تحت شبکه ویپ یالینک

/yealink-ip-phones

تلفن های تحت شبکه یالینک گزینه ای مناسب به منظور استفاده در مراکز اداری و تجاری هستند. تنها شرط استفاده از این تلفن ها در چنین مراکزی راه اندازی یک مرکز تلفن تحت شبکه است. این دسته از تلفن های تحت شبکه با به کارگیری پروتکل SIP و بر روی خطوط SIP Trunk عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش می گذارند.