telnet در میکروتیک

آموزش Telnet و SSH در میکروتیک

/telnet-ssh-in-mikrotik

اتصال از طریق تل نت به روتر میکروتیک یکی از رایج ترین روش های مرسوم به منظور ارتباط با روتر میکروتیک می باشد. همان گونه که پیش تر نیز اشاره کردیم، پروتکل تل نت را به منظور برقراری ارتباط متنی میان کلاینت و سرور مورد استفاده قرار می دهند. گفتنی است که این پروتکل پورت TCP/23 را به کار می گیرد.