yealink

آموزش کانفیگ و تنظیمات تلفن های تحت شبکه یالینک

/yealink-ip-phone-configuration

به منظور راه اندازی فیزیکی تلفن های تحت شبکه یالینک نخست باید پایه این تلفن ها را به تلفن متصل نمایید. سپس Handset موجود را با استفاده از کابل مربوطه به تلفن تحت شبکه یالینک  وصل کنید. پس از انجام این مراحل باید کابل برق یا همان آداپتور و کابل شبکه را متصل کنید. هم اکنون تلفن تحت شبکه شما از نظر فیزیکی آماده است!